Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριότερες ειδήσεις - Ειδήσεις Google

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ (ακολουθεί μετάφραση)ΠΡΟΣΟΧΗ-ΔΙΕΡΡΕΥΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Yunan; Hellen soyundan gelen veya Yunanistan'ın vatandaşlığında olan, Yunanca konuşan, Mora yarımadası ile kuzey Yunanistan topraklarında yaşayan kimse.


Yunanlar'ın MÖ 20. yüzyılda kitleler hâlinde Balkan Yarımadası'nın güneyine göç ettiklerine inanılır. Yunanlar zaman ile Anadolu'da ve Karadeniz sahillerinde ticaret kolonileri kurmuşlar ve gerek Anadolu'da gerek Yunanistan'da uzun yıllar hüküm sürmüşlerdir. Roma İmparatorluğu'nun giderek güç kazanması ile bağımsızlıklarını koruyamamışlar ve Roma egemenliği altına girmişlerdir. Kavimler Göçü nedeniyle Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması ile doğu kanadında Bizans İmparatorluğu'nu kuruldu. 1000 yıldan fazla tarih sahnesinde rol oynayan Bizans İmparatorluğu, Osmanlı Devleti'nin Konstantinopolis'i fethetmesi ile yıkıldı, Trabzon ve Mora'nın alınması ile de dirilme umutlarını kaybetti. Dini İslam olan Osmanlı Devleti, İstanbul'daki Ortodoks kilisesinin şehirde kalmasına izin verdi ve bu nedenle Yunanlar uzun yıllar göç etmeden Osmanlı egemenliği altında yaşadılar. Fakat bunun yanında şehir alındığında birçok bilim adamı ve filozof Avrupa'ya göç etti. Osmanlı egemenliğindeki Yunanlar 1832'de Osmanlı Devleti'nden ayrılarak kendi krallıklarını kurdular. 1923 yılında Lozan Anlaşması ile Türkiye'de yaşayan Rumlar ve Yunanistan'da yaşayan Türkler nüfus mübadelesi sonucunda yer değiştirdi. 1923'de yaklaşık 13,000,000 olan Türkiye nüfusuna ek olarak yaşayan Yunan'ın 1,500,000'u Türkiye'den ayrıldı. Buna karşın Yunanistan'dan 450,000 Türk geldi.

Alman tarihçisi Jakob Philip Fallmerayer Geschichte der Halbinsel Morea I, Stuttgart / 1830 adlı eserinde Yunanlar için şunları söylüyor; "Avrupa'da Helen soyunun kökü kurumuştur... Onun ruhunun ölümsüz eserleri ve ülke topraklarındaki birkaç harabe,bir zamanlar bir Helen halkının varolduğunu gösteren yegane delillerdir.Çünkü bugünkü Yunanistan'ın Hristiyan halkının damarlarında bir tek damla bile Saf ve Katıksız Helen kanı dolaşmamaktadır..."
Istanbul, 8/8/2011

Μετάφραση:

Η Ελληνική φυλή έχει τελείως εξολοθρευθή από την Ευρώπη. Η φυσική
ομορφιά, το μεγαλείο του πνεύματος, η απλότητα των συνηθειών, η
καλλιτεχνική δημιουργία, οι αθλητικοί αγώνες, οι πόλεις, τα χωριά, το
μεγαλείο των μνημείων και των αρχαίων ναών, ακόμα και το όνομα του λαού,
έχουν εξαφανισθή από την Ελλάδα.

Ούτε μία απλή σταγόνα αίματος, γνησίου ελληνικού αίματος, δεν τρέχει
στις φλέβες των χριστιανών κατοίκων της σημερινής Ελλάδας. Μια τρομερή
καταιγίδα διασκόρπισε έως την πιο απόμακρη γωνιά της Πελοπονήσου μια νέα
φυλή, συγγενή προς την μεγάλη φυλή των Σλάβων.

Οι Σκύθες-Σλάβοι, οι
Ιλλυριοί-Αρβανίτες, οι συγγενικοί με τους Σέρβους και τους Βουλγάρους
λαοί, είναι εκείνοι που τώρα ονομάζουμε Ελληνες.

Ενας λαός με σλαβικά
χαρακτηριστικά , τοξοειδείς βλεφαρίδες και σκληρά χαρακτηριστικά Αλβανών
βοσκών του βουνού, που φυσικά δεν προέρχεται από το αίμα του Νάρκισου,
του Αλκιβιάδη και του Αντίνοου. Μόνο μια δυνατή ρομαντική φαντασία
μπορεί να ονειρεύεται ακόμα μια αναγέννηση των αρχαίων Ελλήνων

Ενα διπλό στρώμα από ερείπια και ο βόρβορος δύο νέων και διαφορετικών
λαών σκεπάζει τους τάφους των αρχαίων Ελλήνων.

Τα αθάνατα έργα του
αρχαίου ελληνικού πνεύματος και μερικά ερείπια, που βρίσκονται στην
Ελλάδα, αποτελούν τώρα την μόνη απόδειξη πως πριν από πολλά χρόνια
υπήρχε ένας λαός σαν τους Ελληνες.

Αυτό είναι το μέλλον που προετοιμάζεται για τους γείτονες μας, με την οικονομική κρίση που τους ταλαιπωρεί. Η οικονομική καταστροφή και χρεοκοπία της χώρας είναι το πρώτο βήμα για την κατάρρευση και της ίδιας της χώρας και των αξιών που αντιπροσωπεύει. Η Ευρώπη λειτουργεί επίσης προς αυτή την κατεύθυνση.

Kαι όσο η οικονομική κρίση θα αποδυναμώνει τον ελληνικό λαό, θα πιέσουμε στρατιωτικά για παραχώρηση των νησιών της δικής μας θάλασσας (σ.τ.Μ. Αιγαίου).

Σε περίπτωση αντίδρασης από το λαό,η κυβέρνηση και οι μετανάστες θα αναλάβουν να σταματήσουν κάθε πυρήνα αντίδρασης.
Κων/πολη, 8/8/2011


Ελληνικό-Πατριωτικό Φόρουμ

πηγή:eleftheriskepsii

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου