Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριότερες ειδήσεις - Ειδήσεις Google

Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Επιστολή Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία προς τους Εβραίους : Μην το αρνείστε, εσείς σταυρώσατε τον Ιησού Χριστό μαςΔημητσάνα-Μεγαλόπολη, Κυριακή 27 πριλίου 2014
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
πιστολή πρός τούς βραίους τούς ἀρνουμένους ὅτι σταύρωσαν τόν ησο Χριστό μας
δελφοί χριστιανοί,
Χριστός νέστη!
1. Χθές, προχθές, μο επαν γιά να ραββνο βραο πού λέει καί πολυ-λέει τι δέν εθύνονται ο βραοι γιά τήν Σταύρωση το ησο Χριστο καί ρίχνει τήν λη εθύνη γιά τήν πράξη ατή στούς Ρωμαίους. Γιά τήν βεβαιότητα το πράγματος ζήτησα νά κούσω καί γώ τήν μιλία του. πό τήν μιλία του προσωπικά μο κανε καλή ντύπωση προσπάθειά του νά παλλάξει τό βραϊκό θνος του πό τήν κατηγορία τι βαρύνεται γιά τήν σταύρωση το Χριστο, γιατί μέ ατό δηλώνει τι τό θεωρε ς μεγάλο κακό ατό πού γινε.
Τό κακό δηλαδή νά καταδικασθε σέ θάνατο θος ησος Χριστός. Καί δέν θέλει λοιπόν νά βαρύνεται καί νά κακολογεται τό θνος του μέ μία τέτοια βαρειά κατηγορία. Πραγματικά, μιλητής μέ σα λέγει καί μέ τόν τρόπο πού τά λέγει φανερώνει τι γαπάει πολύ τό θνος του, τό βραϊκό θνος, γι ατό καί προσπαθε, χωρίς μως νά τό πιτυγχάνει, νά ποδείξει τι βραϊκός λαός δέν χει καθόλου σχέση μέ τήν σταύρωση το ησο Χριστο. Δέν χουν μως τσι τά πράγματα, γιατί, πως τό λέγουν καθαρά τά Εαγγέλια, στά ποα καταφεύγει συχνά μιλητής, βραϊκός λαός ταν πού φώναζε καί παιτοσε πό τόν Ρωμαο γεμόνα νά σταυρωθε ησος καί νά λευθερωθε Βαραββς. Πιλτος πανειλημμένως κανε τήν προσπάθεια, μέ τήν συγκινητική μάλιστα νάμειξη τς γυναίκας του, νά μήν καταδικάσει τόν ησο, γιατί διεπίστωσε τήν θωότητά του, λλά ο βραοι πίμονα καί ντονα παιτοσαν τήν σταυρική καταδίκη του. Καί μάλιστα πείλησαν τόν Πιλτο τι ν δέν τόν καταδικάσει, θά τόν ναφέρουν στόν Καίσαρα, γιατί καταδικαζόμενος επε τόν αυτό του γιά «βασιλέα». Καί «πς βασιλέα αυτόν ποιν – επαν – ντιλέγει τ Καίσαρι» (ωάν. 19,12). Μάλιστα τόσο πεισματικοί ταν ο βραοι στήν παίτησή τους πρός τόν Πιλτο γιά τήν σταύρωση το Χριστο, στε, στόν δισταγμό το Πιλάτου τι δικαζόμενος εναι θος καί θά συμβε κακό, ν καταδικαστε, ο βραοι πραν πάνω τους τήν εθύνη καί επαν: «Τό αμα του σέ μς καί στά παιδιά μας» (Ματθ. 27,25). Φαίνεται λοιπόν καθαρά καί πεντακάθαρα πό τά κείμενα τν ερν Εαγγελίων, τά ποα, πως φαίνεται, χει πολύ καλά π ψιν μιλητής, τι ο βραοι, ο μοεθνες το μιλητο, πρξαν ο σταυρωτές το Κυρίου μν ησο Χριστο.

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Τα φρικαλέα εγκλήματα των Εβραίων κατά του Ελληνισμού...Πρέπει να διαβαστεί με προσοχή!!!


Στις 29 Μαίου 1453 κυριεύεται Κωνσταντινούπολις. Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πίπτει ηρωϊκώς μαχόμενος. Η άλωση της πόλεως ορίζει το τέλος της Ελληνικής Κοσμοκρατορίας. Οι βάρβαροι Οθωμα­νοί που μπήκαν μέσα, για πολλές μέρες σφάζουν και λεη­λατούν. Τίποτε δεν μένει όρθιον. Οι εβραίοι δεν κινδυνεύ­ουν καθόλου! Απεναντίας ενθουσιασμένοι από την Ελ­ληνική τραγωδία, συνεργάζονται με τους Τούρκους και φυσικά κερδοσκοπούν. Χαρακτηριστικώς αναφέρω, ότι οι Τούρκοι αιχμαλώτι­σαν 60.000 περίπου νέους Έλληνας και Ελληνίδας, ανά­μεσά τους και μερικούς Λατίνους, τους οποίους πωλούν ως σκλάβους στους εβραίους.
Οι Ιουδαίοι τότε εθησαύρισαν από το δουλεμπόριο που έκαναν. Σχετικώς στην Εγκυ­κλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ (τόμος 11ος σελ. 897 λ. «Κωνσταντινούπολις») διαβάζομεν:«Επί τρεις ημέρας (1453, 29-31 Μαΐου) επεκράτησαν σφαγαί, λεηλασίαι, αιχμαλωσίαι και παντός εί­δους άλλαι βιαιοπραγίαι εν τη καταλειφθείση πόλει. Λέγεται ότι τότε περί τας 60 χιλιάδας Ελλήνων και Λατίνων περιήλθαν εις τουρκικήν αιχμαλωσίαν. Εξ αυτών πολλοί επωλήθησαν εις Εβραίους, οι οποίοι κατά την Άλωσιν και μετ' αυτήν πολύ επλούτισαν μετερχόμενοι την εμπορίαν των σκλάβων, έχοντες ιδίαν συνοικίαν εις τον Γαλατά και ιδίαν «παλαιάν Εβραϊκή σκάλαν», κειμένην πιθανότατα πλησίον του Βαλούμ-Παζάρ».