Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριότερες ειδήσεις - Ειδήσεις Google

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Η αλήθεια για τον Ελληνικό Ορυκτό Πλούτο (I)του Πέτρου Τζεφέρη, δρ. μηχανικού μεταλλείων


 Τα έχουμε ακούσει και διαβάσει πολλές φορές, τόσο από σχετικούς με το αντικείμενο όσο και από ασχέτους που απλώς γοητεύονται από τα χρυσοφόρα ταξίδια στα ..έγκατα της γης. Η Ελλαδίτσα μας διαθέτει Ορυκτό Πλούτο. Με βάση τα αποθέματα και το μεταλλικό περιεχόμενο σε βασικά και πολύτιμα μέταλλα (χρυσό, άργυρο, χαλκό, μόλυβδο και ψευδάργυρο, νικέλιο κλπ.) η Χώρα μας είναι από τις πλουσιότερες κοιτασματολογικές περιφέρειες της Ευρώπης και μπορεί με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων αυτών να δημιουργήσει θέσεις εργασίας άμεσης απασχόλησης για την ανάπτυξη της χώρας.

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΔΩΣΙΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1941, ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΥΦΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟΛΑΓΝΟΙ!«Αι περιστάσεις τας οποίας διέρχεται σήμερον η Ελλάς, εις την δύσκολον αυτήν καμπήν της Ευρωπαϊκής ιστορίας, είναι εξαιρετικαί. Όλαι αι εκδηλώσεις της ζωής μας έχουν καταφανή τα δείγματα μιας πρωτοφανούς κρίσεως. Η οικονομική δε κρίσις θα ήτο ίσως ολιγώτερον αισθητή, αν δεν υπήρχεν εις την Ελληνικήν ζωήν, τόσον έκδηλος, η ηθική και λογική κρίσις εκ της οποίας πάσχομεν ως κοινωνικόν σύνολον. Το χρήμα δεν θα υφίστατο τότε τον σημερινόν εκμηδενισμόν. ο πλούτος θα έρριπτε και ένα βλέμμα φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης εις τα πλήθη των πειναλέων, αι λαϊκαί τάξεις θα ανεκουφίζοντο με τας γενναίας χειρονομίας των ευπόρων. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού…
» Είπομεν: Υποφέρομεν και από κρίσιν «λογικού». Ό,τι αγωνιζόμεθα από της επομένης της Μικρασιατικής καταστροφής να οικοδομήσωμεν εις την Ελλάδα, λειώνει τώρα ως ο πάγος. Τα θεμέλια του κράτους τρίζουν. Τα παν εις την χώραν αυτήν που άλλοτε ήστραψε το φως ενός λαμπρού πολιτισμού, καταρρέει, κυλίεται, πέφτει…
» Και ενώ ο οίκος μας σείεται από τας βάσεις του και γύρω μας καπνίζουν ακόμη τα συντρίμμια του πολέμου, ημείς -ω τη αναισθησία μας!- ομφαλοσκοπούμεν επί των «πολεμικών νέων» και, κλείοντες τους οφθαλμούς προ της αδυσωπήτου πραγματικότητος, προβαίνομεν εις εκδηλώσεις αι οποίαι μας φέρουν εγγύτερον προς την ολοκληρωτικήν καταστροφήν.
» Δεν είναι καιρός δια μεμψιμοιρίας ούτε αι στιγμαί επιτρέπουν παρανοήσεις. Η θέσις μας είναι σαφής: Η Ελλάς του κ. Μέχρις Εσχάτων ετάφη μετά μια συντριπτικήν ήτταν. Εις την θέσιν της εγεννήθη η Ελλάς του «ζωτικού χώρου της Ιταλίας». Η πρώτη όζει πτωμαΐνης. Η δευτέρα έχει την δρόσον μιας νέας ζωής. Ας την αγκαλιάσωμεν σφιχτά.
Ίσως με την νέαν τάξιν πραγμάτων ατενίσωμεν καλύτερας ημέρας. Ίσως εξέλθομεν εκ της δεινής θέσεως εις την οποίαν ευρεθήκαμεν την επομένην της στρατιωτικής καταρρεύσεως. Ίσως μας δοθούν τα μέσα να ζήσωμεν…
» Το επιβάλλει το εθνικόν συμφέρον μας. Η γενέα αυτή δεν πρέπει να αφανισθή από την πείναν. Τα νειάτα να μη μαρανθούν από τον λίβαν της δυστυχίας. Έχομεν ιστορίαν και πεπρωμένα. Συνεχίζομεν την υπερτρισχιλιετή παράδοσιν μιας ζωτικής φυλής. Είμεθα ράτσα φτιαγμένη από γνήσιον Αριανόν μέταλλον. Διατί, λοιπόν, να διακυβεύωμεν το παν, αυτήν ταύτην την ύπαρξιν μας, εις ανοήτους εκδηλώσεις κατ΄εκείνων οι οποίοι είναι σε θέσιν σήμερον να μας δώσουν χείρα βοηθείας; Και κατά τι είναι περισότερον Έλληνες εκείνοι οι οποίοι κοιμώνται αποκλειστικώς με το φευγαλέον όνειρον της Αγγλικής κατισχύσεως, από ημάς που αξιούμεν προσγείωσιν εις την σημερινήν πραγματικότητα όλων των Ελλήνων, χάριν της κοινής σωτηρίας;
» Μια ειλικρινής συνεργασία με τους χθεσινούς αντιπάλους μας, με τας δυνάμεις του άξονος, θα μας έσωζεν ίσως από το χάος. Τα αναιμικά από την πείναν παιδάκια, θα εύρισκον μίαν φέταν ψωμιού. Οι τρικλίζοντες νήστεις γέροντες θα ημπορούσαν να τρώγουν άπαξ τουλάχιστον της ημέρας. Αι θηλάζουσαι μητέρες δεν θα εξηντλούντο και η γενεά μας θα ίστατο ορθία εν μέσω της Ευρωπαϊκής καταιγίδος. Διατί να την αρνηθώμεν την συνεργασίαν αυτήν;
Το επαναλαμβάνομεν:
Οφείλομεν να προσγειωθώμεν. Άλλως ας πάρωμεν σφουγγάρι και ας σβύσωμεν εκ του Ευρωπαϊκού χάρτου και την Ελλάδα και την ιστορίαν και τα ιδανικά μας…»…


    πηγή

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, Ο "ΜΟΥΡΓΟΣ" ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ!


Ένα ακόμα εκπληκτικό κείμενο του Παναγιώτη Τραιανού, με τον οποίο μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά, αλλά συμφωνούμε απόλυτα στην "περιγραφή" που κάνει στον διορισμένο ( από ποιον άραγε;) πρωθυπουργό:

Η 11-11-2011 θα είναι μια ημέρα, την οποία θα «θυμάται» για πολλούς αιώνες ο ελληνισμός. Μια νέα «αποφράδα» ημέρα, η οποία σύντομα θα πάρει τη θέση της ανάμεσα στις πιο γνωστές «αποφράδες» ημέρες για τον ελληνισμό. Μαζί με την 29-5-1453 που έπεσε η Πόλη και την 27-4-1941που μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, θα είναι και η σημερινή. Αυτή θα είναι η ημέρα που «έπεσε» πραγματικά η Ελλάδα στα χέρια των κατοχικών δυνάμεων. Μετά τους Οθωμανούς και τους Ναζί, θα θυμόμαστε και τους τοκογλύφους κατακτητές. Αυτή η ημερομηνία θα προσδιορίζει το τέλος του νέου «ατυχούς» πολέμου της Ελλάδας με το τραπεζικό σύστημα ...Ενός «πολέμου», στον οποίο οι διεθνείς τοκογλύφοι ιμπεριαλιστές κατόρθωσαν και νίκησαν την Ελλάδα.

ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΖΑΚΗ: "ΟΣΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΞΕΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ"!


Φαίνεται πως τα μαρξιστικά κατάλοιπα και συμπλέγματα δεν θεραπεύονται εύκολα. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς τα όσα αισχρά και ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΙΚΑ γράφει ο "εθνοσωτήρας" Καζάκης, σε απάντηση των δημοσιευμάτων σχετικά με την μετάφραση βιβλίου σχετικού με τη Μακεδονία που είχε κάνει ο ίδιος πριν μερικά χρόνια; Καμαρώστε τον:

Επειδή ο σκοταδισμός με σύμμαχο την άγνοια μπορεί να ευνουχίσει πνευματικά και ηθικά τον οποιοδήποτε, ξεκαθαρίζω τα εξής πολύ απλά:

Πρώτο: Η μετάφραση έγινε το 2004 και όχι το 2006 και το συγκεκριμένο βιβλίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οδυσσέας. Δυστυχώς ο εκδότης θεώρησε πρέπον να πετσοκόψει την ιστορική επιμέλεια που συνόδευε την μετάφραση, όπου αποτυπωνόταν ανάγλυφα και η θέση του μεταφραστή. Μάλιστα, ο εκδότης συνόδευσε το βιβλίο με μια δική του εισαγωγή εξαιρετικά προσβλητική για το έργο και τον Βρετανό συγγραφέα. Η εισαγωγή αυτή είναι πέρα για πέρα μύθευμα και προϊόν σκοπιμότητας.

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Ο Παπαδήμος που μας ζητάει θυσίες οφείλει να μας πει ποιοι τον έχρισαν πρωθυπουργό. Να είναι ειλικρινής...Δεν νομίζει ο κος Παπαδήμος ότι είναι καιρός να μας πει ποιοι τον έφεραν στην Ελλάδα; Ο πρωθυπουργός που ζητάει θυσίες από τους Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να μας αποκαλύψει επιτέλους εκείνους που του ανέθεσαν την δύσκολη δουλειά για να ξέρουμε τουλάχιστο σε τίνος την υπηρεσία βρίσκεται; Ποιος έφερε τον Παπαδήμο στην Ελλάδα;

Δείτε τα έγγραφα που κατέθεσε η κατσέλη εχθές στην βουλη.Παπανδρέου και Παπαδήμος άμεσα σε δίκη για Εσχάτη Προδοσία
Ένα πιο ισχυρό στοιχείο από το «όχι» της ψήφου της,κατέθεσε η βουλευτής Λούκα Κατσέλη.Δύο έγγραφα που φαίνεται να ακυρώνουν την επιχειρηματολογία περί εξόδου από το ευρώ και την «αναπτυξιακή» και «μεσσιανική» λειτουργία του Μνημονίου
.
Στο πρώτο έγγραφο,το οποίο είναι επίσημο έγγραφο της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η Τράπεζα εξετάζει την δυνατότητα αποπομπής μιας χώρας μέλους από την Ευρωπαική Ένωση.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Και δωρεάν ενίσχυση στις Τράπεζες-αλλάζει καταστατικό η Τράπεζα της Ελλάδος!Του Νίκου Κωτσικόπουλου

Σχέδιο που διασώζει τις τράπεζες με τη δυνατότητα παροχής ακόμα και δωρεάν επιδότησης αναδύεται μέσα από το σχέδιο μνημονίου που έχει μέχρι στιγμής διαρρεύσει.

Το σχέδιο έχει ξεκάθαρη προτεραιότητα –που άλλωστε τονίζεται- να μην περάσει στο δημόσιο αν είναι δυνατόν καμιά τράπεζα και να υποστηριχθούν οι ιδιώτες μέτοχοι.
Έτσι προβλέπεται η ενίσχυση των τραπεζών μετά το «κούρεμα» να γίνει με κοινές μετοχές και με δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές, όμως οι μετοχές δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου για 5 χρόνια!!! Αυτό σημαίνει ότι ως κοινές μετοχές δεν θα δίνουν μέρισμα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα έχουν το δικαίωμα ψήφου που έχουν όλες οι άλλες κοινές μετοχές, αφήνοντας την διοίκηση στους παλιούς μετόχους.

Η παραχώρηση αυτή έρχεται ταυτόχρονα με την επιβάρυνση των ελληνικών τραπεζών να κουρευτούν με ποσά έως και 6 δις ευρώ και εκτός προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων PSI για δάνεια που έδωσαν σε χρεωμένες δημόσιες επιχειρήσεις, όπως είναι αυτές των δημόσιων μεταφορών. Ταυτόχρονα όμως οι τράπεζες θα έχουν και φορολογικά οφέλη όπως γνωρίζουμε...

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

"Ρατσιστής" – Μία λέξη που εφευρέθηκε από τον Λέον Τρότσκι


Η λέξη «ρατσιστής» για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει γίνει το πιο αποτελεσματικό λεκτικό όπλο δημιουργίας φόβου στο αριστερό και νεοσυντηρητικό (νεοφιλελεύθερο) οπλοστάσιο. Για δεκαετίες, έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην πολιτική αρένα για να συκοφαντήσει τους παραδοσιακούς (‘συντηρητικούς’), να τερματίσει κάθε συζήτηση, και να κάνει τον αντίπαλο να τρέχει να κρυφτεί. Στον κοινωνικό χώρο, έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά από τη χρήση της με το να την χρησιμοποιούν για να κάνουν πλύση εγκεφάλου στις ευαίσθητες παιδικές ηλικίες και τους νέους φοιτητές, και να διδάξουν τους ανθρώπους να μισούν το έθνος τους, τις πολιτιστικές παραδόσεις τους, και το χειρότερο απ’ όλα, τον ίδιο τους τον εαυτό.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ: ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η...ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΑΛΛΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ!


Τρέμουν τις Εκλογές οι δήθεν "σκληροί διαπραγματευτές", που έχουν συμφωνήσει ΣΕ ΟΛΑ με τους δανειστές!Προσπάθεια να επιβάλλουν την αναβολή των εκλογών, τουλάχιστον για ένα χρόνο, καταβάλλουν σύμφωνα με πληροφορίες οι εταίροι και δανειστές της χώρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η γερμανική κυβέρνηση διακινεί πρόταση για μετάθεση των εκλογών το 2013 με το επιχείρημα ότι έτσι θα διασφαλιστεί το κλίμα πολιτικής σταθερότητας που απαιτείται προκειμένου να υλοποιηθεί η δανειακή σύμβαση και να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις που αξιώνει η τρόικα.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν...

Επεισόδια σήμερα στο Σύνταγμα.Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα έξω από το κτίριο της Βουλής όταν ομάδες διαδηλωτών προσπάθησαν να εισβάλουν στη Βουλή.


Οι διαμαρτυρόμενοι φώναζαν συνθήματα..."παραιτήσου", "δημοκρατία εδώ και τώρα", "αφήστε το λαό να μπει στη Βουλή, να αποδείξουμε δημοκρατία τι θα πει" και εξαπέλυσαν το χαρακτηρισμό "γερμανοτσολιάδες" προς τους αστυνομικούς.
Στα σκαλιά της Βουλής μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και αντρών των ΜΑΤ, ενω σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν και τραυματισμοί.
Κάποιοι διαδηλωτές έκαψαν μια γερμανική σημαία ενώ παρέδωσαν στις φλόγες και μια σημαία με τη ναζιστική σβάστικα.  πηγή

Προς κάθε Ελληνα που ακόμη αντιστέκεται, ας αναφωνήσουμε ξανά “Αέρα!”


Μου λένε πολλοί ότι μάταια προσπαθούμε να αλλάξουμε κάτι.
Μου λένε ότι με πληκτρολόγια και πλατείες δεν κερδίζεις τον πόλεμο.
Αλλοι θέλουν να σπάσουν όλα, όπως το 2008 κι άλλοι απλώς ότι είναι μάταιο να είμαστε απέναντι στα δισεκατομμύρια των εργολάβων και των Ρεπουσοβερέμιδων.
Εγώ λέω ότι έχουμε κερδίσει ήδη την πρώτη μάχη.