Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριότερες ειδήσεις - Ειδήσεις Google

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Στα 38,7 δισ. ευρώ τα ανείσπρακτα χρέη!

Διευρύνονται χρόνο με τον χρόνο τα ανείσπρακτα χρέη που έχουν δημιουργηθεί στις εφορίες της χώρας.
..Την ίδια στιγμή, οι διαγραφές χρεών ανέρχονται από το 2003 μέχρι και 2010 στο ποσό των 16,8 δισ. ευρώ!
Σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το 2010 το εισπρακτέο υπόλοιπο ανέρχεται στα 38,7 δισ. ευρώ αυξημένο κατά....5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2009. Οπως φαίνεται, το 2010 δεν έγιναν οι απαιτούμενες προσπάθειες από τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό, προκειμένου να εισπραχθούν οι...
ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, με αποτέλεσμα αυτές να διογκώνονται και να γίνεται ολοένα και δυσκολότερη η είσπραξη των χρεών. Το υπόλοιπο των 38,7 δισ. ευρώ που εκκρεμεί προς είσπραξη αφορά τα φορολογικά και τα μη φορολογικά έσοδα. Ειδικότερα, ως προς τα φορολογικά έσοδα το εισπρακτέο υπόλοιπο αναφέρεται κυρίως:
α) Στους άμεσους φόρους εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών.
β) Στην έκτακτη εισφορά στα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων.
γ) Στους έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών και
δ) Στις προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές έμμεσων φόρων γενικά.

Ως προς τα μη φορολογικά έσοδα το εισπρακτέο υπόλοιπο αναφέρεται κυρίως:
α) Στα υπόλοιπα από διάφορα μη φορολογικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών.
β) Στα πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα δικαστήρια και μετατροπές ποινών σε χρηματικές και
γ) Στα πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΒΣ γενικά.
Σημειώνεται ότι στο εισπρακτέο υπόλοιπο δεν περιλαμβάνονται τα μη εισπραχθέντα έσοδα των τελωνείων της χώρας. Οι αναφερόμενες απαιτήσεις τηρούνται σε λογιστικά βιβλία (βιβλίο εισπρακτέων απαιτήσεων) των τελωνειακών αρχών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα βεβαιωθέντα έσοδα διαμορφώθηκαν το 2010 σε 98 δισ. ευρώ από τα οποία τελικώς εισπράχθηκαν 53,9 δισ. ευρώ ή ποσοστό 55,06%. Σημειώνεται ότι στα 98 δισ. ευρώ περιλαμβάνεται και το εισπρακτέο υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους (2010), δηλαδή τα 38,7 δισ. ευρώ, το οποίο μεταφέρεται από έτος σε έτος μέχρι να παρέλθει το δικαίωμα του Δημοσίου για είσπραξη του σχετικού ποσού και εν τέλει να διαγραφεί.

Σύμφωνα με την έκθεση, από το 2003 μέχρι και το 2010 έχουν διαγραφεί περί τα 16,8 δισ. ευρώ. Οι διαγραφές αυτές γίνονται για τους εξής λόγους:
α) Συμβιβάστηκε ο υπόχρεος οπότε στον συμβιβασμό το ποσό μειώνεται στο 1/3, οπότε τα υπόλοιπα 2/3 διαγράφονται.
β) Διεγράφησαν με απόφαση δικαστηρίου χρέη ή μειώθηκαν.
γ) Είναι ανεπίδεκτα είσπραξης.
δ) Παρήλθε το δικαίωμα του Δημοσίου για την είσπραξη των φόρων.

Στο μεταξύ, στα 72 δισ. ευρώ ανέρχονται οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου στο τέλος του 2010, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Kατά το οικονομικό έτος 2010, χορηγήθηκαν νέες εγγυήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικού ύψους 50 δισ. ευρώ (ποσού 377.635.752 ευρώ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 49.609.700.000 ευρώ σε Τράπεζες, 23.148 ευρώ σε θεομηνιόπληκτους και 53.715 σε δανειολήπτες εξωτερικού), ή 21,99% του ΑΕΠ. Οπως τονίζεται στην έκθεση, το ποσό των χορηγούμενων εγγυήσεων που παρέχονται μέσα στο έτος δεν μπορεί να υπερβεί το 3% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού.
Από τις χορηγούμενες εγγυήσεις, αυτές που κατέπεσαν σε βάρος του το οικονομικό έτος 2010, ανέρχονται στο ποσό των 836 εκατ. ευρώ. Από τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2010, διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των πληρωμών, που διενεργήθηκαν για την πληρωμή των εγγυήσεων που κατέπεσαν, βεβαιώθηκε μόνο το ποσό των δύο εκατ. ευρώ κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 2362/1995 που ρητά ορίζουν ότι το Δημόσιο, ως εγγυητής, προβαίνει στην εξόφληση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την κατάπτωση των εγγυήσεων που έχει παράσχει μόνο μετά από προηγούμενη βεβαίωση, ως εσόδων του, των σχετικών ποσών.
Του Προκοπη Xατζηνικολαου


   πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου